Buitenschoolse opvang

De schooltijden van uw kind zijn meestal niet dezelfde als uw werktijden.

Ook schoolvakanties en lesvrije dagen kunnen te talrijk zijn om zelf als ouder vrij te nemen. Wij bieden u daarom de mogelijkheid tot een goede opvang van uw kind(eren).

De BSO is een plek tussen school en thuis.

Op de buitenschoolse opvang brengen kinderen hun vrije tijd door. Ze mogen er knutselen, spelen, lezen, ravotten, huiswerk maken, buiten spelen. Samen met anderen of alleen. Ons uitgangspunt is dat kinderen zich geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn. We stimuleren ze hun vrije tijd zinvol op hun eigen manier te besteden door het aanbieden van verschillende activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, creatief of sport. En gewoon lekker luieren mag ook.

bso

Wat heeft de BSO te bieden

 • Naschoolse opvang
 • Voorschoolse opvang
 • Opvang in schoolvakanties en lesvrije dagen van school
 • Een groepsruimte verdeeld in gezellige hoeken, met spelmateriaal voor de diverse leeftijden.
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van diverse ruimtes in of bij de locaties zoals speellokaal, hal, atelier en speelplaats.
 • Een uitgebreid activiteitenprogramma met activiteiten als sport- en spel, koken, knutselen en ook uitjes naar bijvoorbeeld het bos of een speeltuin.
 • Gezellige huiselijke sfeer
 • Na schooltijd drinken we gezamenlijk ranja met een kom yoghurt met cruesli erbij
 • Ook eten we fruit met de kinderen
 • In vakanties en op woensdag en vrijdagmiddag wordt er samen een broodmaaltijd gegeten.
 • De kinderen mogen een vriendje of vriendinnetje meenemen, als de groepsgrootte dit toelaat                                      Beukenlaan 1

Onze buitenschoolse opvang richt zich op het bieden van zinvolle, uitdagende vrijetijdsbesteding, waarbij het kind gestimuleerd wordt in zijn persoonlijke ontwikkeling en het samen leven en samen spelen in een groep.

Kinderen worden door de pedagogisch medewerkers gebracht of gehaald van de diverse scholen in Eibergen. Indien nodig worden de kinderen met een taxibus gehaald (woensdag en vrijdag).

Oqido beschikt over meerdere locaties voor buitenschoolse opvang in Eibergen en Rekken. De locaties zijn in de school of in de buurt van scholen gevestigd.