Locaties

Opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot einde basisschool.

Tussen school en thuis
De schooltijden van uw kind zijn meestal niet dezelfde als uw werktijden. Dat kan een probleem zijn. Ook schoolvakanties en lesvrije dagen kunnen te talrijk om zelf als ouder vrij te nemen. Wij bieden u daarom de mogelijkheid tot een goede opvang van uw kind(eren). De buitenschoolse opvang is een plek tussen school en thuis.

Wat is buitenschoolse opvang (BSO)
Op de buitenschoolse opvang locatie OBS Menno ter Braak, brengen kinderen hun vrije tijd door. Ze mogen er knutselen, spelen, lezen, ravotten, huiswerk maken, buiten spelen. Samen met anderen of alleen. Ons uitgangspunt is dat kinderen zich geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn. We stimuleren ze hun vrije tijd zinvol op hun eigen manier te besteden. Maar gewoon lekker luieren mag ook.

Wat heeft BSO locatie OBS Menno ter Braak te bieden:

 • naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag,
 • voorschoolse opvang alle werkdagen van de week,
 • voor kinderen van basisscholen het Sterrenpalet en OBS Menno ter Braak,
 • professionele opvang,
 • gezellige huiselijke sfeer,
 • de speelplaats van het Sterrenpalet is na schooltijd te gebruiken voor de BSO kinderen,
 • kinderen kunnen er samen spelen, maar zich ook lekker terugtrekken,
 • na schooltijd drinken we gezamenlijk thee of ranja met een koekje erbij,
 • ook eten we fruit met de kinderen,
 • om de beurt mogen de kinderen een vriendje of vriendinnetje meenemen, als de groepsgrootte dit toelaat.

Flexibele opvang
Op woensdag en vrijdag bestaat de mogelijkheid om kinderen op te laten vangen op locatie Ketterinksteeg. Dan worden de kinderen bij school gehaald en aldaar naar toe gebracht.Vakantieopvang vindt plaatst op de locatie Ketterinksteeg

Openingstijden:
Alle werkdagen

 • Voorschoolse opvang: 7.30 uur tot 8.30 uur
 • Naschoolse opvang: maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot 17.30/ 18.00 uur
 • Schoolvrije dagen in overleg

Gesloten
Locatie OBS Menno ter Braak is gesloten op alle officiële feestdagen en de dagen dat de Oqido gesloten is. Deze dagen worden aan het begin van ieder kalenderjaar bekend gemaakt.

Hoe komt een kind naar locatie OBS Menno ter Braak?
Over de wijze waarop uw kind vanuit school naar de buitenschoolse opvang komt, wordt een (schriftelijke) afspraak gemaakt.

 • Jonge kinderen worden indien gewenst bij de klas of bij de school opgehaald door een pedagogisch medewerker (leidster) .
 • Oudere kinderen mogen zelfstandig naar de BSO komen, dit in overleg met het kind, de ouder en de pedagogisch medewerker.

Kosten
Tarieven zie de lijst op deze website..

Inschrijving
Inschrijving vindt plaats via het inschrijfformulier.

Opzegging
Het opzegtermijn is 1 maand en de opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met de BSO of kom een kijkje nemen met uw kind(eren).

Bezoekadres:
BSO OBS Menno ter Braak
Kon. Wilheminastraat 44
7151 CP Eibergen
Tel. 06-57014375

Buitenschoolse opvang locatie Den Borgweg

Wat heeft BSO locatie Den Borgweg te bieden?

 • Naschoolse opvang op dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00 uur. Bij voldoende aanmeldingen ook op andere dagen of opvang op de locatie in Eibergen.
 • Voorschoolse opvang alle werkdagen van de week
 • Een groepsruimte bij kinderdagverblijf locatie en Borgweg, verdeeld in gezellige hoekjes, met speelgoed voor de diverse leeftijden van de kinderen
 • Daarbij de mogelijkheid om eventueel broertjes of zusjes te ontmoeten op locatie Den Borgweg
 • Het speellokaal van de school
 • Professionele opvang
 • Gezellige huiselijke sfeer
 • De speelplaats van de basisschool De Berkel is na schooltijd voor de BSO kinderen
 • Kinderen kunnen er samen spelen, maar zich ook lekker terugtrekken
 • Na schooltijd drinken we gezamenlijk thee of ranja met een koekje erbij
 • Ook eten we fruit met de kinderen
 • Om de beurt mogen de kinderen een vriendje of vriendinnetje meenemen, als de groepsgrootte dit toelaat

Flexibele opvang
Op woensdag en vrijdag bestaat de mogelijkheid om kinderen op te laten vangen op locatie Ketterinksteeg in Eibergen. Dan worden de kinderen bij school gehaald en aldaar naar toe gebracht. Ook de vakantie opvang is op locatie Ketterinksteeg, dan moet u uw kind er zelf naar toe brengen en ook weer ophalen.

Openingstijden
Alle werkdagen

 • Voorschoolse opvang: 7.30 uur tot 8.30 uur
 • Naschoolse opvang: maandag, dinsdag en donderdag vanaf 14.30 uur tot 18.00 uur
 • Schoolvrije dagen in overleg.

Gesloten
Locatie Den Borgweg is gesloten op alle officiële feestdagen en de dagen dat Oqido gesloten is. Deze dagen worden aan het begin van ieder kalenderjaar bekend gemaakt.

Hoe komt een kind naar locatie Den Borgweg
Over de wijze waarop uw kind vanuit school naar de buitenschoolse opvang komt, wordt een (schriftelijke) afspraak gemaakt. Jonge kinderen worden indien gewenst bij de klas of bij de school opgehaald door een pedagogisch medewerker (leidster). Oudere kinderen mogen zelfstandig naar de BSO komen, dit in overleg met het kind, de ouder en de pedagogisch medewerker.

Kosten
Tarieven voor de buitenschoolse opvang zijn te verkrijgen op de locatie of bij de administratie van Oqido.

Inschrijving
Inschrijving vindt plaats via het inschrijfformulier.

Opzegging
De opzegtermijn is 1 maand en de opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

Interesse of informatie?
Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met de BSO of kom een kijkje nemen met uw kind(eren).

Bezoekadres:
Buitenschoolse Opvang locatie Den Borgweg
Den Borgweg 2
7157 BR Rekken
Tel. 0545 – 43 17 53

Opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot einde basisschool.

Tussen school en thuis
De schooltijden van uw kind zijn meestal niet dezelfde als uw werktijden. Dat kan een probleem zijn. Ook schoolvakanties en lesvrije dagen kunnen te talrijk zijn om zelf als ouder vrij te nemen. Wij bieden u daarom de mogelijkheid tot een goede opvang van uw kind(eren). De buitenschoolse opvang is een plek tussen school en thuis.

Wat is buitenschoolse opvang (BSO)
Op de buitenschoolse opvang locatie Beukenlaan brengen kinderen hun vrije tijd door. Ze mogen er knutselen, spelen, lezen, ravotten, huiswerk maken, buiten spelen. Samen met anderen of alleen.

Ons uitgangspunt is dat kinderen zich geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn. We stimuleren ze hun vrije tijd zinvol op hun eigen manier te besteden. Maar gewoon lekker luieren mag ook.

Wat heeft BSO locatie Beukenlaan te bieden

 • Naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag
 • Voorschoolse opvang alle werkdagen van de week
 • Voor kinderen van basisscholen de Driesprong, De Regenboog en Op d’n Esch
 • Een groepsruimte in de basisschool de Driesprong, verdeeld in gezellige hoekjes, met speelgoed voor de diverse leeftijden
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van speellokaal, aula en atelier van de school
 • Professionele opvang
 • Gezellige huiselijke sfeer
 • Een grote speelplaats waar kinderen kunnen samen spelen, maar zich ook lekker kunnen terugtrekken
 • Na schooltijd drinken we gezamenlijk thee of ranja met een koekje erbij
 • Ook eten we fruit met de kinderen
 • Om de beurt mogen de kinderen een vriendje of vriendinnetje meenemen, als de groepsgrootte dit toelaat

Flexibele opvang

 • Op woensdag en vrijdag bestaat de mogelijkheid om kinderen op te laten vangen op locatie Ketterinksteeg. Dan worden de kinderen bij school gehaald en aldaar naar toe gebracht
 • Vakantieopvang vindt plaatst op de locatie Ketterinksteeg

Openingstijden
Alle werkdagen

 • Voorschoolse opvang: 7.30 uur tot 8.30 uur
 • Naschoolse opvang:maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot 17.30/ 18.00 uur.
 • Schoolvrije dagen in overleg.

Gesloten
Locatie Beukenlaan is gesloten op alle officiële feestdagen en de dagen dat Oqido gesloten is. Deze dagen worden aan het begin van ieder kalenderjaar bekend gemaakt.

Hoe komt een kind naar locatie Beukenlaan
Over de wijze waarop uw kind vanuit school naar de buitenschoolse opvang komt, wordt een (schriftelijke) afspraak gemaakt.

 • Jonge kinderen worden bij de klas of bij de school opgehaald door een pedagogisch medewerker (leidster) .
 • Oudere kinderen mogen zelfstandig naar de BSO komen, dit in overleg met het kind, de ouder en de pedagogisch medewerker.

Kosten
Tarieven voor de buitenschoolse opvang zijn te verkrijgen op de locatie of bij de administratie van Oqido.

Inschrijving
Inschrijving vindt plaats via het inschrijfformulier.

Opzegging
Het opzegtermijn is 1 maand en de opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

Neem dan vrijblijvend contact op met de BSO of kom een kijkje nemen met uw kind(eren).

Bezoekadres:
Buitenschoolse Opvang locatie Beukenlaan
Beukenlaan 1
7151 XL Eibergen
Tel. 06 – 29 05 40 38