Kinderopvang

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar

De pedagogische medewerkers hebben een kindgerichte opleiding gevolgd en werken op basis van een pedagogisch beleidsplan. Uitgangspunt is een veilige sfeer scheppen, waarin de kinderen zich thuis voelen en waar ruimte wordt geboden voor persoonlijkheidsgroei en zelfontplooiing.

Binnen de groepen van 0-4 jaar  werken we met het VVE programma Startblokken. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.
Hier vindt u uitleg over Startblokken (pdf).

Voor de 0 – 4 jarigen zijn er 2 locaties:

Lariksweg, Eibergen

Hier verblijven drie horizontale groepen en 1 verticale groep van 0 tot 4 jaar.
In de horizontale groepen zijn de kinderen bij elkaar in min of meer dezelfde leeftijdscategorie.

Rekken

Hier verblijft 1 verticale groep van 0 tot 4 jaar.
Beide locaties beschikken over goed ingerichte groepsruimtes, voldoende slaapgelegenheid, sanitaire voorzieningen en een buitenspeelplaats voor de verschillende leeftijden.