Peutergroepen

Naast kinderdagopvang biedt Oqido ook peuteropvang aan. Peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar (voorheen peuterspeelzaal). Mocht u als ouder geen kinderdagopvang nodig hebben maar wilt u uw kind wel een goede voorbereiding op het basisonderwijs geven dan kunt u kiezen voor peuteropvang.

Op de peutergroep krijgt uw kind de ruimte om te leren, plezier te maken met leeftijdsgenoten en te ontwikkelen in een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving. Een plek waar uw kind zich welkom voelt en mag zijn wie hij is.

Onze pedagogisch medewerkers zorgen er niet alleen voor dat uw kind zich veilig en prettig voelt, maar bieden iedere dag weer een afwisselend programma aan. Van voorlezen tot (samen) knutselen, van binnen tot buiten spelen tot samen eten.

Op de peutergroep werken we met het VVE programma Startblokken. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Hier vindt u uitleg over Startblokken (pdf).

De pedagogisch medewerkers hebben veel ervaring en kijken daarom ook naar de individuele interesse, de sociale, emotionele en motorische onwikkeling en hoe uw kind in een groep functioneert.

Hoe ziet een dagdeel bij de peuteropvang eruit

 • Binnenkomst en afscheid 
  Bij binnenkomst worden kind(eren) en ouder(s)/verzorger(s) persoonlijk welkom geheten. Er staat spelmateriaal klaar zodat het kind en de ouder de gelegenheid krijgen om samen een spel te spelen. De ouder neemt duidelijk afscheid van het kind en hierbij wordt het kind , indien nodig,ondersteunt door de pedagogisch medewerker.
 • Kring
  Na het afscheid van alle ouders is het kringmoment. Hierbij wordt elk kind goedemorgen gewenst volgens vast ritueel met liedjes en namen noemen. Ook wordt er dan vastgesteld wie afwezig zijn. Tijdens het kringmoment wordt de activiteit van die morgen/middag aangeboden met een boekje, liedje, materialen.
 • Activiteiten
  Creatieve activiteit wordt aangeboden, hierbij mogen kinderen (meestal) zelf de keuze maken wel/niet mee te doen. Activiteiten t.b.v. de ontwikkeling van spraak-/ taal, motoriek, sociaal wordt individueel en in groepsverband aangeboden.
 • Eten en drinken
  Aan tafel wordt er gezamenlijk fruit , soepstengel, rozijnen of een koekje gegeten en ranja gedronken.
 • Spel – en/of buitenspelen
  Bij slecht weer wordt er spel- en bewegingsactiviteiten in het lokaal of de hal aangeboden. Bij goed weer buitenspelen.

boerderij 1                                 kinderboerderij 2

Een dagindeling kan altijd afwijken als de …. daarom vraagt. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst bestaat  er de mogelijkheid om hun kind(eren) wel te plaatsen bij de peuteropvang van Oqido. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen.

Oqido beschikt over 2 locaties waar peuteropvang aangeboden wordt, namelijk op de locatie Lariksweg en locatie Rekken.