Peutergroepen

Wat is een peutergroep?

De peutergroep bij Oqido is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De peutergroepen zijn de voormalige peuterspeelzalen in Eibergen en Rekken. In de peutergroep komen de kinderen op twee vaste dagdelen.
Tijdens deze dagdelen hebben ze twee vaste pedagogisch medewerkers en af en toe nog een stagiair.

In de peutergroep werken we met het VVE programma Startblokken. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.
Hier vindt u uitleg over Startblokken (pdf).

Voor ouders, die niet in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag, bestaat er de mogelijkheid om hun kind(eren) in een peuterspeelzaalgroep te plaatsen. Ook hier komen de kinderen op twee vaste dagdelen. Ze  worden dan begeleid door een pedagogisch medewerker samen met een vrijwilliger. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de locatie.

Dagindeling

  • Peuter(s) en ouder(s) en/of verzorger(s) worden bij binnenkomst verwelkomd. De peuter krijgt gedurende een groot deel van de ochtend of middag de vrije keuze en de mogelijkheid te spelen met de spelmaterialen. Met regelmaat wordt er verschillend materiaal aangeboden: klei, potloden, papier, plaksel, verf en water. Het is belangrijk dat de peuter zelf mag/kan kiezen of het hiermee wil spelen. Spelen en experimenteren in groepsverband of als individu stimuleert de totale ontwikkeling van de peuter.
  • Na het spelen ruimen we zoveel mogelijk samen op. De peuter wordt gestimuleerd om mee te helpen.
  • Op een vast moment wordt er gegeten en gedronken, de peuters worden verschoond of kunnen naar het toilet gaan.
  • Tijdens de ochtend/middag worden er liedjes gezongen, spelletjes gespeeld, boekjes voorgelezen of naar buiten gegaan. Hierbij is altijd leiding aanwezig.
  • Als de peuter wordt opgehaald om naar huis te gaan, neemt het met de ouder(s) en/of verzorger(s) afscheid van de leiding.