Oqido Spelenderwijs is een stichting die verschillende vormen van kinderopvang biedt, op verschillende locaties in Eibergen en Rekken, aan kinderen in de leeftijd van 8 weken tot einde basisschool.

De mogelijkheden van opvang zijn:

  • opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar,
  • peutergroepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar waar ontwikkelingsgericht activiteiten aangeboden worden (voormalige peuterspeelzalen),
  • buitenschoolse opvang,
  • gastouderopvang.
 
Download formulieren

Oqido op Facebook