Oqido biedt kinderopvang aan kinderen en de leeftijd van 8 weken tot einde basisschool, waardoor ouders / verzorgers met een gerust hart en ontspannen hun eigen activiteiten kunnen ontplooien wetende dat hun kind op een verantwoorde manier wordt opgevangen.

Visie:
Binnen Oqido staat het kind centraal. Onder deskundige leiding en in een voor hem/haar verantwoorde en veilige omgeving krijgt het kind optimale mogelijkheden om te spelen, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten. Het stap voor stap ontwikkelen van sociaal gedrag, het leren kennen en benutten van persoonlijke vaardigheden, het eigen maken van normen en waarden en het bieden van veiligheid en geborgenheid.

  • Uitgangspunten hierbij zijn de vier pedagogische doelen zoals omschreven in de Wet Kinderopvang:
    1. Het bieden van emotionele veiligheid
    2. Het bieden van de mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
    3. Het bieden van de mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale competenties
    4. De kans om zich waarden en normem, de “cultuur” eigen te maken.
  • VVE (voor- en vroegschoolse educatie) met behulp van het VVE-Programma Startblokken, een basisprogramma voor ontwikkelingsgericht werken voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

knutsels