kinderen aan het voetballen

Buitenschoolse opvang, van 4 tot 13 jaar

Een kind voelt zich happy wanneer de omgeving geborgenheid, stabiliteit en gezelligheid geeft. Uiteraard dient het er vooral uitdagend te zijn.

Vol enthousiasme en met veel plezier staan onze deskundige pedagogische medewerkers iedere dag voor de kinderen klaar. De kinderen maken wij net zo enthousiast door vrolijke, creatieve activiteiten te organiseren. We prikkelen ze om mee te denken en mee te doen. Ze krijgen van ons alle aandacht die ze nodig hebben, zowel individueel als in de groep.

De medewerkers bieden de kinderen activiteiten aan, maar de kinderen hebben zelf de keuze om hieraan deel te nemen.    

De kinderen bedenken bijvoorbeeld ieder een eigen stripverhaal. Met papier, lijm en kleurpotloden gaan ze fanatiek en fantasierijk aan de slag! Zo leren ze elke keer weer iets nieuws, met en van elkaar. Andere uitdagende activiteiten zijn tafelvoetbal, spelletjes, buiten spelen en een activiteit in het speellokaal.

Eigenwaarde

Oqido vindt het belangrijk dat een kind alle ruimte krijgt zich te uiten. Blij, boos, verdrietig, het hoort er allemaal bij. Wij ondersteunen de kinderen, laten de kinderen in hun waarde en we zijn er voor ze.

Doordat de leeftijd tussen de 4 en 12 jaar ligt, zijn er verschillende behoeftes. Bij Oqido spelen we hierop in door te luisteren naar de wensen van de kinderen. Er worden activiteiten georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen, de jongens en meisjes of juist alles gezellig bij elkaar. Er is aandacht voor ieder kind, dus zijn er ook activiteiten voor ieder kind.

Naast het spelen bieden we structuur en hebben we regels. De groep heeft vaste pedagogische medewerkers. Samen ruimen we op, samen lossen we conflicten op en we spelen om de beurt met iets wat we leuk vinden. Onze pedagogisch medewerkers zijn duidelijk en consequent.

Ruimte

Oqido heeft een kleinschalige bso (max. 20 kinderen) in Obs de Menno en Den Borgweg in Rekken. Hierdoor is er aandacht voor ieder kind. De ruimte is uitdagend ingericht voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Veiligheid en geborgenheid vormen het fundament. De ruimte is multifunctioneel ingericht met een huiselijke sfeer. Heel veel spelletjes, een computer, een leeshoekje, filmpjes, een knutselhoek en nog veel meer!

Op de uitdagende, ruime pleinen kunnen de kinderen zowel in de zon als in de schaduw spelen. Oqido vindt het namelijk belangrijk dat de kinderen buiten spelen. Of de zon nu schijnt of het miezert, we gaan er met de kinderen op uit. 

“Ieder kind verdient het om happy te zijn”.

Wat heeft de BSO te bieden

 • Alle dagen naschoolse opvang van 14.30 tot 18.00 uur of van 12.00 tot 18.00 uur.
 • Alle dagen voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.30 uur
 • Opvang in schoolvakanties en lesvrije dagen van school
 • Een groepsruimte verdeeld in gezellige hoeken, met spelmateriaal voor de diverse leeftijden.
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van diverse ruimtes in of bij de locaties zoals speellokaal, hal, atelier en speelplaats.
 • Een uitgebreid activiteitenprogramma met activiteiten als sport en spel, koken, knutselen en ook uitjes naar bijvoorbeeld het bos of een speeltuin.
 • De mogelijkheid tot het maken van huiswerk
 • Gezellige huiselijke sfeer
 • Na schooltijd drinken we gezamenlijk ranja met een kom yoghurt met cruesli erbij
 • Ook eten we fruit met de kinderen
 • In vakanties en op woensdag en vrijdagmiddag wordt er samen een broodmaaltijd gegeten.
 • De kinderen mogen een vriendje of vriendinnetje meenemen, als de groepsgrootte dit toelaat