De leden van de Ouderraad van Oqido vertegenwoordigen de ouders van alle kinderen die verblijven bij de kinderdagopvang, peuteropvang, de buitenschoolse en tussen schoolse opvang van Oqido.

Heb je vragen, opmerkingen of andere zaken die je het vermelden waard vindt, laat het ons weten! Alleen als wij weten wat er bij je leeft,  kunnen wij je als ouders goed vertegenwoordigen.

Over o.a. de volgende onderwerpen voorzien wij de directie van Oqido gevraagd en ongevraagd van advies:

  • Openings- en sluitingstijden/dagen en vakantieperiodes;
  • Tarieven; 
  • Medicijnbeleid; 
  • Pedagogisch Beleidsplan;
  • Kwaliteit & Veiligheid;
  • Voedingsbeleid;
  • Ziektebeleid;
  • Duidelijkheid en/of eenduidigheid bewerkstelligen

Er is meer duidelijkheid en eenduidigheid gekomen in een aantal praktische zaken, nadat de Ouderraad hiervoor aandacht heeft gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn: de vakantieregeling op de BSO, de zindelijkheidstraining, kledingvoorschriften voor leidsters, foto’s bij namen van de leidsters die aanwezig zijn en de plannen voor de BSO.

De directie, medewerkers en de ouders zien en ondervinden de meerwaarde van de Ouderraad.

De Ouderraad kan natuurlijk altijd enthousiaste leden gebruiken! We streven naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van ouders over de diverse locaties van Oqido. De Ouderraad vergadert ongeveer 6x per jaar. Dit zijn gezellige en doelmatige avonden, waarin we op een prettige manier constructief bezig zijn om de kwaliteit van de opvang van onze kinderen en de omstandigheden voor alle betrokkenen zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden.

Heb je interesse, wil je eens een avond vrijblijvend ‘meekijken’, laat het ons weten via ouderraad@oqido.nl