Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang naast de reeds bestaande opvang in de kinderdagverblijven. Een aantal voordelen van gastouderopvang zijn:

  • Flexibiliteit: door de mogelijkheid van flexibele opvang (ook op avonden en weekeinden) is deze vorm van kinderopvang aantrekkelijk voor ouders met onregelmatige werktijden.
  • Kleinschaligheid: een voordeel voor kinderen die een groep in een kinderdagverblijf (nog) niet aan kunnen.
  • Gezinssituatie: het kind ontwikkelt zich in een thuissituatie.

Wat doet het gastouderbureau

Het gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren) in de leeftijd van 0 – 12 jaar (de vraagouders) en ouders die thuis tegen een vergoeding kinderen willen opvangen (de gastouders). Door middel van een zorgvuldige selectie, waarbij zoveel mogelijk met de verschillende wensen van beide partijen rekening wordt gehouden, worden vraag-en gastouders bij elkaar gezocht. Een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau draagt zorg voor begeleiding en deskundigheid van de gastouder en houdt toezicht op de kwaliteit van de opvang.

Voor wie is het gastouderbureau

Het gastouderbureau is er voor ieder die voor zijn of haar kinderen opvang zoekt in een gezinssituatie en voor iedereen die op een verantwoorde wijze kinderen in haar of zijn huis wil opvangen. Het gastouderbureau bemiddelt tevens voor mensen die oppas in eigen huis zoeken.

De werkwijze van het gastouderbureau

1. Aanmelding

Nadat u zich heeft aangemeld als gast- of vraagouder wordt er met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis Tijdens het gesprek wordt een vragenlijst doorgenomen zodat de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau een duidelijk beeld krijgt van uw wensen en ideeën over de opvang. Tevens zal er een ‘bemiddelingsovereenkomst’ ondertekend worden, waarna het gastouderbureau verder gaat met de bemiddeling.

2. Bemiddeling

De bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau zoekt op basis van de door u verstrekte gegevens een geschikte combinatie van vraag- en gastouder. Beide partijen krijgen een anonieme omschrijving van de respectievelijke kandidaat gast- en vraagouder. Indien zij beide besluiten op het voorstel in te gaan, wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek in het huis waar de opvang plaatsvindt. Ook de kinderen zijn hierbij aanwezig.

3. Koppeling

Beide partijen krijgen rustig de tijd om na te denken over de kennismaking. Zij worden een paar dagen later door een bemiddelingsmedewerker gebeld. Besluiten beide partijen met elkaar verder te gaan, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een koppelingsgesprek. De bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau is hierbij aanwezig. Nadat alle afspraken nog eens op een rij zijn gezet wordt door de gast- en vraagouder een ‘overeenkomst tot opdracht’ ondertekend.

4. Proefperiode

De eerste 6 á 8 weken na aanvang van de opvang gelden als proefperiode, na deze periode volgt een evaluatiegesprek. In de proefperiode onderhoudt de bemiddelingsmedewerker regelmatig contact.

5. Begeleiding

Ook daarna blijft de bemiddelingsmedewerker bij de gastouderopvang betrokken. Zij zal op huisbezoek gaan en bijeenkomsten verzorgen. Gast- en vraagouders kunnen voor problemen en vragen m.b.t. de opvang een beroep doen op een medewerker van het gastouderbureau.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt voor de vraagouder € 15,- per kind.

De ouderbijdrage die de vraagouder verschuldigd is, is een vast uurtarief. Daarvan gaat een vergoeding per uur naar de gastouders. Voor avond- en weekendopvang gelden andere tarieven. Zie hiervoor de tarievenlijst van GOB Oqido.

Nadere inlichtingen

Voor verdere inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij een medewerker van het gastouderbureau te bereiken op:
Telefoonnummer : 0545 – 461130
E-mail : hedwig.terhaar@oqido.nl