baby met stapeltoren

Babygroep, van 0 tot 1,5 jaar

Rust, ritme en herhaling ontwikkelen bij een baby veiligheid en zelfvertrouwen. De baby dient de gelegenheid te krijgen om in het tijdloze te zijn zonder opgeschrikt, afgeleid of opgejaagd te worden. Hierdoor kan de baby zich ongestoord ontwikkelen. Zo kan het in nieuwsgierigheid de wereld om zich heen verkennen, ontdekkingen doen, vaardigheden oefenen, indrukken opdoen en verwerken. In deze sfeer van rust kan het kind zijn eigen ik ontdekken.

Een baby heeft veel rust en structuur nodig. Daarom zijn er voor de baby's aparte, eigen ruimtes. De babygroep is speciaal voor baby's van 0 tot 1,5 jaar. In de babyvriendelijke ruimtes kunnen ze nieuwsgierig en in eigen tempo de omgeving verkennen. Bij Oqido hebben wij bijzonder uitdagend speelgoed, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Verder bieden wij allerlei leuke activiteiten aan. Deze zijn aangepast aan de belevingswereld en behoeften van uw kind. Zo ontstaat er een mooie mix van spelen, uitdagen, leren en ontspannen.

Een vaste volgorde, een vaste dagindeling en vaste gewoonten geven de baby veel steun, houvast en herkenning. Dit ritme is voor elke baby verschillend. Ritme geeft een klein kind de steun om zichzelf goed te ontwikkelen. In uw thuissituatie bent u degene die rust, ritme en regelmaat brengt. Bij Oqido is de dag bij voorkeur opgebouwd volgens een vast ritme dat is afgestemd op uw thuissituatie. Door herhaling van de handelingen ontstaat herkenning, houvast en vertrouwen bij het kind.

Sensitieve responsiviteit vinden wij een belangrijke competentie bij Oqido. Dit betekent dat de pedagogisch medewerkers gevoelig zijn voor wat een kind bezig houdt. Ze nemen signalen van het kind waar en reageren daarop. Ze laten merken dat ze het kind gezien hebben, waarderen, houden rekening met het kind en helpen als dat nodig is. De pedagogisch medewerkers gaan de interactie/ dialoog aan met het kind. Onze medewerkers bezitten deze competentie en zorgen zo voor een optimaal welbevinden van uw kind.

“Ritme geeft steun, herkenning, houvast en vertrouwen”.

Wat heeft het kinderdagverblijf te bieden

 • Dagelijks opvang van 7.00 uur tot 18.30 uur
 • Gedurende het gehele jaar geopend (m.u.v. feestdagen)
 • Vaste pedagogisch medewerkers op de groepen
 • Kind-volgsysteem waarin de pedagogish medewerker de ontwikkeling van uw kind bijhoudt en een warme overdracht naar school verzorgt
 • Ruime en sfeervol ingerichte groepsruimtes 
 • Centrale speelhal, waar de kinderen zich helemaal kunnen uitleven
 • Grote buitenspeelplaats met veel speelmogelijkheden en een belevingstuin
 • Luiers, drinken, fruit, broodmaaltijd en  tussendoortjes bij de prijs inbegrepen. De eet- en drinkmomenten zijn een gezamenlijk groepsgebeuren
 • Wij  passen ons aan, aan het dagritme van thuis m.b.t. slapen en voedingstijden
 • Voldoende slaapgelegenheid
 • Regelmatig verzorgen we uitstapjes naar bijvoorbeeld het bos, de boerderij of gaan we eendjes voeren
 • Beweegwijs

 

Dreumesgroep, van 1,5 tot 2,5 jaar

De dreumes gaat actiever om met zijn omgeving dan de baby en ontdekt dat hij hierbij invloed kan uitoefenen. Omdat de dreumes nog weinig besef heeft van gevaar,  heeft hij bij het ontdekken bescherming nodig. Het kind wordt veilig op weg geholpen in het contact met de andere kinderen. Dit leidt tot zelfvertrouwen en de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Spel wordt door de pedagogisch medewerkers spelenderwijs in goede banen geleid. De dreumes leert al spelend wat wel en niet mag. De pedagogisch medewerker motiveert  en corrigeert .

Alles wat de dreumes in deze fase via de zintuigen opneemt, wordt opgezogen en nagebootst. Dat geldt voor de liedjes, de spelletjes, de inhoud van de boekjes, maar vooral ook voor alles wat de pedagogisch medewerker doet, de gebaren die zij maakt en wat zij zegt. Ritme en herhaling geven de kinderen het houvast en de structuur die ze in deze fase van ontdekkingen en nieuwe ervaringen zo hard nodig hebben.

Hiernaast is de ruimte zo ingericht dat er verschillende activiteiten gedaan kunnen worden. De dreumesen vinden het heerlijk om op de bank een boekje te lezen, te puzzelen of te kleuren. Er is een huishoek, autohoek en  allerlei motorisch spel wat prima aansluit bij deze leeftijd. Tevens wordt er genoeg ruimte gecreëerd zodat de kinderen zich vrij kunnen bewegen. De dreumesen gaan, als het weer het toelaat, altijd naar buiten. Hier is voldoende speelmateriaal om zich lekker uit te leven.

“Uitdagen tot ontdekken en jezelf mogen zijn”.

Peutergroep, van 2 tot 4 jaar

De meeste kinderen vinden de andere kinderen het leukste op het kinderdagverblijf. Hierbij leren de kinderen sociale competenties. Ze komen om te spelen en om samen op onderzoek uit te gaan. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. De kinderen leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en leren conflicten op te lossen.  Kinderen die samen spelen ontwikkelen vriendschappen en voorkeur voor bepaalde kinderen. Ze krijgen inzicht in de sociale gevolgen van hun handelen. Ze snappen de consequenties en leren daar rekening mee te houden. Maar bovenal samen spelen is plezier. De pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol.

Oqido heeft een ruime centrale hal waar de peuters vrij kunnen rondlopen, rennen, fietsen. In deze centrale hal doen  wij  diverse activiteiten doen, zoals kringspelletjes, dansen op muziek, een poppenshow met de poppenkast, etc. Regelmatig wordt er een parcours opgesteld waarbij kinderen leren hun evenwicht en balans te ontwikkelen. Deze activiteiten zijn speciaal voor de peuters en versterken de grove en fijne motoriek Maar ook de creativiteit, fantasie, de eigen waarde en het zelfbeeld worden bevorderd. Deze hal is ook ideaal als het weer buiten niet meewerkt.

Kinderen hebben van nature interesse in andere kinderen. Daarbij zijn de oudere peuters vaak heel zorgzaam voor de jonge peuters. Het contact met elkaar bevordert de ontwikkeling. De peuter heeft de ruimte om zich in eigen tempo en op hun eigen manier te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers hebben hierin een activerende en stimulerende rol. Een goede ontwikkeling in de beginjaren is een belangrijk fundament voor het verdere leven.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen breed ontwikkelen. Eén van de manieren die wij hierbij gebruiken is het themagericht werken. We werken met verschillende thema’s, los van de thema’s zoals die van het seizoen of feestdagen. Door herhaling van een onderwerp leren kinderen. Door taal, beweging, knutselen, en het gebruik van de zintuigen leren kinderen over een bepaald onderwerp. Zoals, thema vervoer, eten, kleuren, dieren, boodschappen, verschillen (hoog / laag, klein/ groot etc.). Bij Oqido werken we met het VVE programma Startblokken. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Hier vindt u uitleg over Startblokken.

De vrolijke, veilige groepsruimten lenen zich uitstekend voor knutselen, een verhaal voorlezen en fantasie- en rollenspel. Ook is er de gelegenheid voor de kleine peuters om een middagdutje te doen Onze bedden voldoen aan de richtlijnen. 

Iedere dag buiten spelen is ons streven! Als het weer het toelaat, stimuleren wij de peuters om buiten te spelen. Onze plein is uitdagend ingericht met leuke speeltoestellen, zoals een glijbaan, zandbak, speelhuis en belevingstuin etc. De buitenruimte biedt zowel schaduw als zon, waardoor het fijn en veilig buitenspelen is. 

“Loop, speel, lach, het mag,  kijk, voel, ontdek, doe gek”