Voorbeeld tarieven 2022

Voorbeeld 1:

 

Kinderen                                            1

Soort opvang                                    Kinderdagverblijf

Aantal dagen                                    2 dagen

Gezamenlijk inkomen                   € 25.000

 

Bruto per maand                             € 806,26

Netto per maand                             € 64,26

Netto uurprijs                                   € 0,71

 

Voorbeeld 2:

 

Moeder met kind

Alle peuters kunnen vanaf 2,5 jaar naar de peuter- of kinderopvang

Goede voorschoolse voorzieningen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en aan een goede start voor kinderen op de basisschool.

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst is het financieel niet aantrekkelijk hun kind naar de peuter- of kinderopvang te laten gaan.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij ouders waarvan er een geen betaalde baan heeft. Vanaf 1 januari 2017 draagt de gemeente in dat geval financieel bij aan de opvang van peuters van 2,5 tot 4 jaar.

De medewerkers van de BSO hebben een leuk programma gemaakt voor de zomervakantie.

In de zomer werken we met het thema: "Zand en water" 

Vakantieregeling 2022 -2023 Peuteropvang Oranje Kikker en Paarse Zeehond