Bij kindercentrum Oqido hechten we veel waarde aan een open en eerlijk contact met de ouders.

De pedagogisch medewerkers hebben dagelijks contact met u bij het brengen en halen van uw kind. Voor ieder kind wordt er tot 1 jaar een schriftje bijgehouden waarin we dagelijks een verslag schrijven over hoe de dag verlopen is.

Tevens werken we met het kind volgsysteem, Kijk op Ontwikkeling. Van alle kinderen, 0-4 jaar, maken we in de gehele periode die ze bij Oqido zijn een portfolio waarin we de ontwikkeling bijhouden.

Een keer per jaar nodigen we u uit voor een vrijblijvend 10-minutengesprek waarin we de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind bespreken. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid voor een extra gesprek indien u of de pedagogisch medewerker hier behoefte aan heeft.

Verder wordt u doormiddel van nieuwsbrieven of mail op de hoogte gehouden van organisatorische zaken zoals voorgenomen activiteiten of wijzigingen.

Ook heeft Oqido een ouderraad. De leden van de Ouderraad vertegenwoordigen de ouders van alle kinderen die verblijven bij de kinderopvang, peuteropvang en de buitenschoolse opvang van Oqido. Momenteel is er geen actieve ouderraad.