peuters die schilderen

Peutergroep, van 2 tot 4 jaar

De meeste kinderen vinden de andere kinderen het leukste op het kinderdagverblijf. Hierbij leren de kinderen sociale competenties. Ze komen om te spelen en om samen op onderzoek uit te gaan. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. De kinderen leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en leren conflicten op te lossen.  Kinderen die samen spelen ontwikkelen vriendschappen en voorkeur voor bepaalde kinderen. Ze krijgen inzicht in de sociale gevolgen van hun handelen. Ze snappen de consequenties en leren daar rekening mee te houden. Maar bovenal samen spelen is plezier. De pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol.

Oqido heeft een ruime centrale hal waar de peuters vrij kunnen rondlopen, rennen, fietsen. In deze centrale hal doen  wij  diverse activiteiten doen, zoals kringspelletjes, dansen op muziek, een poppenshow met de poppenkast, etc. Regelmatig wordt er een parcours opgesteld waarbij kinderen leren hun evenwicht en balans te ontwikkelen. Deze activiteiten zijn speciaal voor de peuters en versterken de grove en fijne motoriek Maar ook de creativiteit, fantasie, de eigen waarde en het zelfbeeld worden bevorderd. Deze hal is ook ideaal als het weer buiten niet meewerkt.

Kinderen hebben van nature interesse in andere kinderen. Daarbij zijn de oudere peuters vaak heel zorgzaam voor de jonge peuters. Het contact met elkaar bevordert de ontwikkeling. De peuter heeft de ruimte om zich in eigen tempo en op hun eigen manier te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers hebben hierin een activerende en stimulerende rol. Een goede ontwikkeling in de beginjaren is een belangrijk fundament voor het verdere leven.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen breed ontwikkelen. Eén van de manieren die wij hierbij gebruiken is het themagericht werken. We werken met verschillende thema’s, los van de thema’s zoals die van het seizoen of feestdagen. Door herhaling van een onderwerp leren kinderen. Door taal, beweging, knutselen, en het gebruik van de zintuigen leren kinderen over een bepaald onderwerp. Zoals, thema vervoer, eten, kleuren, dieren, boodschappen, verschillen (hoog / laag, klein/ groot etc.). Bij Oqido werken we met het VVE programma Startblokken. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Hier vindt u uitleg over Startblokken.

De vrolijke, veilige groepsruimten lenen zich uitstekend voor knutselen, een verhaal voorlezen en fantasie- en rollenspel. Ook is er de gelegenheid voor de kleine peuters om een middagdutje te doen Onze bedden voldoen aan de richtlijnen. 

Iedere dag buiten spelen is ons streven! Als het weer het toelaat, stimuleren wij de peuters om buiten te spelen. Onze plein is uitdagend ingericht met leuke speeltoestellen, zoals een glijbaan, zandbak, speelhuis en belevingstuin etc. De buitenruimte biedt zowel schaduw als zon, waardoor het fijn en veilig buitenspelen is. 

“Loop, speel, lach, het mag,  kijk, voel, ontdek, doe gek”