Voor de dagen dat u aan het werk bent zoekt u naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang voor uw kind(eren) in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. 

Naast kinderdagopvang biedt Oqido ook peuteropvang aan. Peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar (voorheen peuterspeelzaal). Mocht u als ouder geen kinderdagopvang nodig hebben maar wilt u uw kind wel een goede voorbereiding op het basisonderwijs geven dan kunt u kiezen voor peuteropvang

Oqido biedt u daarom de mogelijkheid tot een goede en professionele opvang van uw kind(eren).

Bij Oqido staat het kind centraal en krijgt uw kind de ruimte om te leren, plezier te maken met leeftijdsgenoten en te ontwikkelen in een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving. Een plek waar uw kind zich welkom voelt en mag zijn wie hij is. 

Uitgangspunten hierbij zijn de vier pedagogische doelen zoals omschreven in de Wet Kinderopvang:

  1. Het bieden van emotionele veiligheid
  2. Het bieden van de mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  3. Het bieden van de mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  4. De kans om zich waarden en normen, de “cultuur” eigen te maken.

Onze professionele pedagogische medewerkers zorgen met veel liefde, passie en enthousiasme voor uw kind. Zij zijn deskundig opgeleid o.a. op het gebied van groepsactiviteiten en op het gebied van verzorging. Door hun inlevingsvermogen krijgt uw kind de zorg en aandacht die het nodig heeft, zowel individueel als in de groep.

De creativiteit van de kinderen wordt gestimuleerd door o.a. muziek, fantasiespel, poppenkast, dans, knutselen, uitstapjes enz. Buiten kunnen ze nog fietsen, rennen, ontdekken, of sport- en spelactiviteiten doen. Wij bieden de kinderen een groot assortiment bijzonder spel- en ontwikkelingsmateriaal. Ook zijn er speciale activiteiten voor de kinderen van 3 jaar en ouder. Wij houden rekening met diversiteit in leeftijd/ontwikkeling  en behoeften.

De kinderen kunnen heerlijk spelen in de veilige, kleurrijke, kindvriendelijke ruimtes. De ruimtes zijn praktisch en licht ingericht met een doorgang naar een grote centrale speelruimte. Het heeft afgescheiden ruimten, maar biedt tegelijk doorkijk naar de andere vertrekken. Oqido heeft hierdoor een open uitstraling.   

 “We willen dat de kinderen zich happy, veilig en thuis voelen bij Oqido. We dragen actief en interactief bij aan de ontwikkeling van het kind. Bij Oqido hebben we een hecht team. De communicatie is open, betrouwbaar en goed. Hierdoor staat er een gezellig, open, professioneel en enthousiast team klaar voor u en uw kind.”